Bliss - Kasy Fiskalne od 1991 roku

Polska Bezgotówkowa

Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego „Polska Bezgotówkowa” to wspólna inicjatywa uczestników rynku usług płatniczych w Polsce: wydawców kart, agentów rozliczeniowych oraz organizacji Visa i Mastercard przy udziale Związku Banków Polskich i wsparciu Ministerstwa Rozwoju.

 

Program skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorców, którzy chcą rozpocząć przyjmowanie płatności za swoje towary i usługi za pomocą kart płatniczych.

 

Dzięki Programowi sklep lub punkt usługowy będzie mógł przez okres 12 miesięcy przyjmować płatności kartą bez ponoszenia kosztów.

 

Programem zarządza Fundacja Polska Bezgotówkowa, której fundatorem jest Związek Banków Polskich

 

Na stronie www.polskabegotowkowa.pl znajduje się dokument  Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego – Zasady operacyjne

 

Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego „Polska Bezgotówkowa" to wspólna inicjatywa uczestników rynku usług płatniczych w Polsce: wydawców kart, agentów rozliczeniowych oraz organizacji Visa i Mastercard przy udziale Związku Banków Polskich i wsparciu Ministerstwa Rozwoju.

 

Program skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorców, którzy chcą rozpocząć przyjmowanie płatności za swoje towary i usługi za pomocą kart płatniczych.

 

Programem zarządza Fundacja Polska Bezgotówkowa, której fundatorem jest Związek Banków Polskich.

 

Warunkiem przystąpienia przedsiębiorcy do programu jest:

 

Podpisanie z PayTel umowy na akceptacje kart płatniczych.

 

Przez co najmniej 12 miesięcy przed podpisaniem umowy z PayTel przedsiębiorca nie oferował usług płatności instrumentami płatniczymi opartymi o kartę, w tym w środowisku fizycznym oraz w ramach płatności on-line;

 

Przedsiębiorca nie prowadzi działalności w ramach sieci handlowych, usługowych lub podobnych obejmujących więcej niż 5 placówek handlowych, usługowych lub podobnych pod tym samym znakiem towarowym.

 

Przedsiębiorca nie prowadzi działalności w ramach franczyzy obejmującej więcej niż 5 placówek handlowych, usługowych lub podobnych pod tym samym znakiem towarowym;

 

Przedsiębiorca nie prowadzi działalności jako operator automatów vendingowych i innych terminali samoobsługowych (biletomaty, parkomaty, bankomaty, itp.) w zakresie w jakim przystępuję do Programu;

 

Przedsiębiorca otrzymuje dofinansowanie na poczet:

 

Dzierżawy terminala przez 12 miesięcy od daty podpisania umowy z PayTel

 

Opłat z tytułu prowizji od transakcji (OA) do wartości 100.000 PLN na jeden terminal

 

Brak minimalnego progu obrotu

 

Każdy przedsiębiorca w ramach programu może zamówić nawet 3 terminale.

 

Po 12 miesiącach dofinansowania obowiązują warunki cenowe określone w umowie z PayTel nie krótszej niż 12 miesięcy zgodnej z aktualnym cennikiem PayTel.